Toate articolele de Biblioteca Publică „Mihai Sadoveanu”

Din viața bibliotecilor sorocene

       IMG_0801 Biblioteca este locul unde se deschid toate șansele pentru a afla, a cerceta, a ști: locul celor ce situându-se sub semnul concurenței și al competiției valorilor, aspiră să fie cei mai buni, pentru că aici se împlinește acel drept al omului, care este accesul universal la informație.

      Bibliotecarii bibliotecilor comunale din raionul Soroca au desfășurat bogate activități pentru   dezvoltarea  creativității, pentru popularizarea noutăților editoriale și atragerea utilizatorilor. Astfel, sub coordonarea dăruitei bibliotecare Larisa Stavița de la filiala n.1 CDI „M. Sadoveanu” au fost organizate ample activități culturale împreună cu Gimnaziul „D. Matcovschi” ca: Concurs de recitări (versuri proprii), „Cine știe câștigă”, „ Armonia jocului de dame”, Flashmob – „Atențiune strada!”, „În lumea culorilor”.

       Biblioteca pentru copii „St. Grama” desfășoară o activitate complexă în atragerea beneficiarilor copii și cultivarea dragostei față de carte.

       Activități deosebite au fost organizate și la bibliotecile comunale: Șolcani (Prisacari Larisa), Tătărăuca Veche (Toma Stela), Cremenciug (Pânzari Nina), Zastânca (Osadciuc Viorica) purtând titluri ca: serate literare: „Eminescu în literatura română”, „Cu drag de oameni” (90 de ani de la nașterea scriitorului Ion Druță), „Nicolae Dabija –  poet,prozator, publicist”, activități prilejuite către Anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

       O altă preocupare a bibliotecarilor noștri este și perfecționarea profesională prin participarea la atelierele cu intervenții la tematica abordată: „Realizarea programelor de vacanță”, „Servicii moderne de bibliotecă”, „Forme de promovare a bibliotecii”, „Organizarea și realizarea statisticii de bibliotecă”.

       Bibliotecarii ce dețin grad de calificare și cei care doresc să obțină au participat la Cursul de specializare organizat de Universitatea de Stat din Moldova „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova” în perioada 21.05 – 31.05 2018.

     Bibliotecarii începători au prilej de a–și forma competențele profesionale frecventând „Ziua de mentorat”  care este deschisă în fiecare sâmbătă de la ora 9-00 până la 14-00 în incinta CDI „Mihail Sadoveanu”și participând la lucrările Școlii Tânărului bibliotecar – cursuri de inițiere în profesie.

      De pregătirea profesională depind întotdeauna rezultatele muncii și această pregătire se poate asigura numai citind, studiind, aprofundând cele acumulate, străduindu-te să fii mereu la curent cu tot ce este nou în domeniu.

Eugenia Coșeru  – șef oficiu consultativ CDI „M. Sadoveanu”

 

Reclame

Novateca în biblioteca mea

O poveste adevărată

Pre eveniment

 La 12 septembrie 2018 au avut loc instruiri la tema

 „Povești de succes pentru biblioteca mea”,

 formator Lidia Kulikovski

CDI „M. Sadoveanu” își trăia liniștit viața pe malul bătrânului Nistru, la fel ca și alte surate. Își ocupaseră un locușor călduț în „căruța obișnuințelor”, vorba lui Gheorghe Mazilu și se simțea minunat. Cu obiective armonios aranjate pe rafturile instituției, cu evenimente frumos programate pentru cei de peste 10 000 beneficiari, cu ceva timp liber pentru „dialoguri de birou” a angajaților. Totul bine și frumos până ce la orizont s-a arătat Vântoaica de Novateca. Vai! Ce s-a mai abătut peste biata instituție: carul s-a răsturnat, obiectivele s-au încâlcit, funcțiile s-au rostogolit care și încotro, iar percepția esenței s-a zdruncinat din temelie. Numai știu în ce măsură i s-a reușit reabilitarea. Probabil a fost doborâtă, că n-a mai întâlnit-o până în ziua de azi. O mulțime de servicii au fost aruncate de Val în stradă nuanțându-le în biblioteci stradale, lecturi la aer liber, flashmob-uri. Proiecte ca „Soroca desenată de copiii săi”, „Și eu sunt comunitatea”, „Scriitorii din coliba albastră„, „Nică schimbă Psaltirea pe tabletă”, „Eu, tu, noi suntem Soroca” au fost vântuite prin școli, licee, grădinițe unde-și fac de cap până la moment. Iar copiii le alimentează cu istețimea lor.

Alte servicii s-au pomenit în filtrul reciclării: din lectura poveștilor s-au pomenit povești digitale, din povești desenate – în povești Paint (filiala nr. 2), împrumuturile de carte – în accesări de informații, orele de instruire – în traininguri, lecturile pe roluri s-au transformat în Teatrul „Prichindel” (filiala nr. 4). Expozițiile de carte s-au materializat în expozițiile meșterilor din teren („Fantezia sufletului” – împrumut la domiciliu), rapoartele pe hârtie concurează cu biblioteca în imagini pe rețele. Cărțile cel mai mult au avut de suferit. În formă de e-bucuri, baze, referate, imagini au fost înfoiate cu adevărat prin toată lumea. Spațiul virtual al instituției (7 baze de date) sunt accesate din 17 țări ale lumii, inclusiv România, Italia, Israel, Rusia, Canada etc.

O multitudine de termeni necunoscuți au invadat spațiile încă goale ale terminologiei de bibliotecă: follow-up, replicare, advocacy, facebook, leadership, feedback, brainstorming creează și astăzi probleme în pronunțare unor specialiști.

Servicii necunoscute, care mai de care, se înghesuiau în capul mesei încercând să le preseze pe cele mai vechi la periferii: „E-shopping”, „Internet Banking”, „E-guvernare”, „Codelab – învață coding la bibliotecă” etc.

Cea mai mișto s-a pomenit comunicarea care a fost înzestrată cu nuanțe de neimaginat: audio, video, foto, poster.

După consumarea stihiei o comisie de evaluare a făcut totalurile:

Pierderi:

 • A dispărut undeva timpul liber al angajaților. După îndelungate căutări s-a pus cruce pe el.
 • Leneșii s-au pomenit singuri, singurei în fața evenimentelor fără zare de parteneri în activitate.
 • Subiecte de povești prin sertarele cabinetelor așteaptă nerăbdător să fie îmbrăcate în hăinuțe noi.
 • Percepția multor cetățeni privitor la bibliotecă a „împietrit” în epoca sovietică.

Beneficii:

 • Biblioteca s-a modernizat: a fost echipată cu 28 unități tehnologice.
 • Biblioteca a întinerit: proiectul „Ludoteca – Țara fanteziilor” i-a adus o mulțime de beneficiari micuți (filiala „S. Grama”).
 • Biblioteca a devenit puternică: un șir de proiecte și servicii au rezistat cataclismelor și continuă să bucure beneficiarii „Soroceni de dincolo de Soroca”, „Soroca – ținut la margine de Țară”, „Ziua Primarului la bibliotecă”, „Cel mai frumos moment din vacanța mea” etc.
 • Echipa profesională s-a rupt de tradiționalism: înzestrată cu echipament mintal de ultima generație (stagii de performanță 23) pedalează pe videoclipuri, PowerPoint-uri, filmulețe, info-grafice.
 • Plus valoarea de imagine au oferit instituției mulți, mulți voluntari/parteneri.
 • Biblioteca respiră altfel: APL Soroca, Secția Cultură și Turism s-au arătat foarte înțelegători și susțin după posibilități ideile inovatoare ale instituției.
 • Biblioteca e urmărită, privită (accesări 13 450)
 • Echipa e în plină competiție de valorificare a profesiei și competențelor (ghiduri – 32, pliante – 114)

1A scris Evghenia Railean, a „desenat” Gaja Viorica, în speranță că doamna Kulikovski nu le va lua în serios și nu se va supăra.

Donație de carte la CDI „Mihail Sadoveanu”

1În pragul aniversării a 100 de ani ai Marii Uniri, Primăria orașului Buzău a venit la Soroca cu o donație de câteva  titluri de carte.

Sava Bogasiu sau Părintele Milea – un nume deja cunoscut de beneficiarii bibliotecilor orașului – este un mare și sincer prieten al Centrului de Informare și Documentare „Mihail Sadoveanu” din orașul Soroca. În colecțiile Centrului și a filialelor sale își au locul lor mai multe din operele Măriei Sale: „Basarabia în versuri”, „Credința și demnitatea sfinților Brâncoveni în fața morții”, „Gânduri printre rânduri”, „Grigore Vieru, luceafărul de peste Prut al limbii române”, „Mărturii în lumina dreptei credințe”, „O zi din viața unui preot”, „Ultima noapte a sfinților Brâncoveni” și altele.

Și în donația respectivă, Sava Bogasiu este din nou prezent la Soroca prin cartea sa „ABECEDARUL MARII UNIRI” – o carte, zic eu, așteptată de publicul cititor de la Soroca, o carte venită la timpul și în locul potrivit. Volumul este o privire asupra istoriei împlinirii visului de secole – făurirea statului național unitar român la 1 decembrie 1918.   Istoria națională și jertfa de sânge a înaintașilor pentru realizarea României Mari trebuie să fie reamintite permanent copiilor noștri, pentru a le inspira sentimentul mândriei și al responsabilității naționale, și lucrarea de față se înscrie perfect  în acest curent. Mai mult, faptul că Abecedarul Marii Uniri clarifică noțiuni precum „sentiment și conștiință națională”, „stat și patrie”, „popor și națiune” îi sporește mult valoarea educativă.

Lucrarea părintelui Mihai Milea (pseudonimul literar – Sava Bogasiu), nu se adresează doar copiilor, deși, aparent, așa s-ar părea. Ea se adresează și tinerilor și adulților deopotrivă, într-o lecție de istorie aplicată, un demers inedit, care pune în pagini meșteșugite; atent lucrate, o adevărată enciclopedie culturală.  Cititorul va găsi aici informații din diferite domenii: literatură și artă; istorie și geografie, politică și religie – totul într-un cadru de autentic spirit național și de o imensă iubire față de tot ce-i  românesc.

Cu elemente apropiate unei predici despre iubirea de țară, limbă și neam, autorul le vorbește tuturor celor ce trăiesc și simt românește și, credem că urmărește a aduce în viețile cititorilor; acum, în prag de centenar, binecuvântarea pe care obișnuiește să o transmită celor ce-l întâlnesc: Bucurie.

O altă carte, de loc mai puțin valoroasă este „1918 – anul întregirii neamului românesc” – un album omagial realizat cu ocazia sărbătoririi Centenarului de către Primăria Municipiului Buzău. Este o ediție care vine iarăși să ne reamintească evenimentele ce s-au petrecut acu o sută de ani. Deși a debutat într-o atmosferă extrem de sumbră pentru România, anul 1918 avea să devină cel mai important din istoria țării. „Mama România” i-a primit la sânul său pe cei aflați sub dominația străină: basarabeni, bucovineni și transilvăneni.

Alte două titluri de carte din această donație „Alexandru Marghiloman, un mare român” și „Alexandru Marghiloman – lordul valah” sunt dedicate marelui patriot român Alexandru MAGHILOMAN, supranumit și  Lordul Valah,  care cu prețul unor mari și dureroase sacrificii a pregătit , fiind prim ministru, actul unificării țării. „Am greșit poate mai mult decât socotesc, dar gândul mi-a fost întotdeauna curat și mi-am iubit țara” (Alexandru Marghiloman, din Testament, 7 octombrie 1923)

Donația respectivă a fost repartizată filialelor CDI„Mihail Sadoveanu” și va fi accesibilă tuturor cititorilor orașului.

                                  Emilia Evdochimov –  șef serviciu fonduri

Cultura informației – componentă a culturii generale

„Mediul educațional este mediul unde se intersectează cele mai mari și diverse necesități de informare, bibliotecile fiind o parte indispensabilă a acestui mediu”

I. Stratan, A. Nagherneac

În societatea contemporană au loc schimbări rapide care necesită educaţie şi învăţare permanentă, impune formarea de noi aptitudini şi capacităţi, utilizarea mai largă a oportunităţilor de informare.

Un rol important în dezvoltarea competențelor informaționale îi revine bibliotecii, misiunea căreia este formarea unei culturi de operare cu informația utilizatorilor. Cultura informației este cheia spre cultura generală a fiecărui cetățean. Nici un om nu poate fi cult, educat fără a deține careva deprinderi de orientare în spațiul informațional.

 Centrul de Documentare și Informare „M. Sadoveanu” Soroca ținând cont de cele expuse mai sus a dat start serviciului „Cultura informației – componentă a culturii generale 2018” cu studenții anului I ale instituțiilor din teritoriu.

În program:

 • Cultura informațională și competențele ei de bază. Structuri info-documentare: servicii, resurse, securitate.
 • Internet în biblioteci. Pagini web ale instituțiilor informaționale. Pagina web a bibliotecii „M. Sadoveanu”: http://www.bp-soroca.md
 • Instrumente de informare privind resursele informaționale și documentare. (Cataloage tradiționale și electronice). Baze de date. Surse de referință: Bibliografii. Enciclopedii. Dicționare.
 • Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a documentelor. Descrierea bibliografică a documentelor. Adnotări. Referate. Rezumate. Eseuri.
 • Aspecte informativ-bibliografice ale studiului științific. Lecturi eficiente: tipuri, modalități, metode. Tehnica muncii intelectuale. Prezentarea referințelor și a citărilor din alte opere.

Așteptările noastre sunt ca participanții să-și cultive deprinderi şi abilităţi, cunoştinţe şi valori, necesare pentru a continua studierea pe parcursul întregii vieţi.

 

Vârsta eleganței și-nțelepciunii

Indiferent de  rata  pe care o are fiecare, tânăr sau în etate, orice om deține o valoare, își are locul și rostul sau în societate. Solidaritatea între renarații, trebuie să fie regula noastră de viață, care să ne amintească de faptul că la expirarea anilor se schimbă doar înfățișarea oamenilor, iar sufletele rămân același, mereu. Chiar dacă ei devin mai în vârstă sau bătrâni, ei rămân aceeași oameni, care merită sa trăiască în demnitate. Cine nu are bătrâni: ,,să-şi cumpere” glăsuiește un vechi proverb, îndemnându-ne să ne respectăm concetățenii care au îmbrățișat cea de a treia vârstă.  Grija pentru persoanele în vârstă este una din scopurile Organizației Națiunilor Unite, care în anul 1990 a decis să consacre o zi din calendar persoanelor în etate. A fost aleasă ziua de 1 octombrie, și de atunci această dată marchează Ziua Internațională a Pensionarilor Vârstnici. Rolul primei zile a lunii octombrie este de a invita populația activă să reacționeze asupra chestiunilor care afectează persoanele în vârstă. Îmbătrânirea fizică, retragerea din viața socială, posibilitățile financiare reduse, condițiile inadecvate de trai, bolile cronice, participarea redusă în societate, sunt unele dintre momentele nelăcuite cu care se confruntă oamenii vârstnici. În toate societățile persoanele de vârsta a treia au jucat și joaca un rol inestimabil, deschizând calea, ocrotind, călăuzind pași, picurând suflet și înțelepciune în mințile și inimile copiilor și nepoților. Vorbim despre oameni a căror experiență de viață este extrem de importantă deoarece ne ajută sa înțelegem mult mai bine atât trecutul cât și prezentul, și în special viitorul, oamenii cărora le suntem datori pentru tot ce au oferit de a lungul vieții lor.

La mulți ani.

Raisa Chiseliță, șef sala de lectură

Și iar e toamnă…

   La căsuţa cu poveşti
de Emilia Plugaru

Suflă vântul când e toamnă.
Ploaia bate în fereşti.
Amintirile ne duc
La căsuţa cu poveşti.

Amintirile ne-ndeamnă
Să mai fim odată mici…
Veneam, nepoţei, vreo zece.
În căsuţă la bunici.

Cât eşti mic mereu la joacă
Gându-ţi este, dar când creşti,
Îţi dai seama că nespuse
Au rămas multe poveşti…

Astăzi nu mai e bunica,
Nici bunicul, au plecat.
Nu mai este nici căsuţa,
Alta-n loc s-a ridicat.

Câte vorbe blânde oare,
Bunii au luat cu ei?
Câte snoave şi poveşti
Nu au spus la nepoţei?

Chiar de vrem a vremii roată
S-o întoarcem, iarăşi mici
Nu mai devenim vreodată.
Azi suntem şi noi bunici.

Casa noastră e acum
Cu poveşti şi snoave plină.
Stăm, privim în lung de drum.
Când nepoţii or să vină?

Timpul pleacă spre apus
Şi atâtea lucruri bune,
Mai avem încă de spus.
Oare toate le vom spune?

Suflă vântul, încă-i toamnă.
Ploaia bate în fereşti.
Hai grăbiţi-vă, nepoţi,
La căsuţa cu poveşti!

  În ajunul Zilei Internaționale a Persoanelor în Etate, a avut loc ședința clubului „Vârsta de aur”. Împreună cu oaspeții noștri dragi, într-o atmosferă de liniște sufletească, am călătorit împreună cu eroii filmelor umoristice: „Свадьба в Малиновке”, „Девчата”, „Любовь и голуби”, „Подкидыш” etc., iar cântecele și versurile studentei Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” Ana-Maria Halupneac ni-au alinat sufletele.

 

LecturaCentral „Lecturăm și ne distrăm – timpul vesel petrecem”

   Astăzi, 18 septembrie a avut loc activitatea de totalizare a proiectului de voluntariat în bibliotecă „Lecturăm și ne distrăm – timpul vesel petrecem”, cărui i s-a dat startul la 15 iunie 2018 din inițiativa specialistului pe biblioteci Secția Cultură și Turism, Tamara Coșciug  fiind o formă inovativă de activitate pentru Centrul de Documentare și Informare „M. Sadoveanu” Soroca, bazată pe practica internațională. Misiunea programului fiind îmbunătățirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunității.

   Proiectul a demarat în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”, coordonator Ursachi Carolina,  timp de 3 luni cu intenția spre o colaborare mai îndelungată. Cinci filiale participante împreună cu voluntarii centrului au organizat diverse activități distractiv-educative pentru copii.

   Au fost de toate și probleme, și reușite dar până la urmă am ajuns la rezultatul dorit.

  Larisa Stavița, șefa filialei nr. 1 și voluntara Mușinschi Nicoleta s-au distrat împreună cu copiii și Paparuda, au învățat cum să se comporte în stradă și culorile curcubeului.

   Eșanu Galina, șefa filialei nr. 2, Muşcinschi Nicoleta și  Barițchi Iulia  au avut parte de „Călătorii literare pe marginea cărților citite”, au copilărit cu joc şi bucurie și și-au lăsat amintiri prin fotografii.

   Silvia Buruiană, șefa filialei nr. 3, Chistol Alina, Gherman Polina au lecturat și au desenat, prin diverse jocuri au învățat curiozități de ieri și de azi etc.

   Iulia Ciolacu, șefa filialei nr. 4  cu voluntara Ursachi Laurenția au organizat lecturi cu joc și mișcare, au călătorit la căsuța cu povești și s-au distrat la tobogan.

  Purici Maria, șef biblioteca pentru copii „S. Grama” împreună cu Cazac Cristina și Cojocari Dumitru au învățat jocuri de cunoaștere, de mișcare și au compus împreună povești colective.

  Vreau să le mulțumesc atât bibliotecarilor cât și voluntarilor pentru munca depusă în cadrul acestui program și să le doresc o colaborare frumoasă în continuare.

Gaja Viorica

Un zâmbet pentru cei dragi

   Fiecare din noi s-a confruntat cu problema alegerii unui cadou pentru diverse evenimente importante din viață. Ne dorim să fie ceva deosebit, plăcut, surprinzător, impresionant… Doar asta urmărim să impresionăm! Gândindu-mă la aceasta mi-a venit ideea cadoului personalizat pe care l-am realizat în cadrul unei întâlniri cu jurnalista Nina Neculce. Rezultatul a  stârnit mari emoții și interesul altor persoane care mai apoi s-au adresat să le fac și lor astfel de surprize pentru persoanele dragi, colegi etc. Nu există răsplată mai prețioasă, mai frumoasă decât zâmbetul celui pentru care ai muncit. Succesele nasc alte succese. Am încercat și alte abordări. Pentru cineva am imortalizat mai multe evenimente din viața sa într-un colaj personalizat. Și din nou,  am văzut bucuria în ochii celor menționați. Am înțeles încă odată că lucrul făcut din inimă poate ajunge la inimă.

    Dacă v-am intrigat, veniți la Centrul de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca sau contactați-ne prin email m.sadoveanu.soroca@gmail.com  suntem mereu disponibili solicitărilor dumneavoastră.

1

Gaja Viorica, sala Multimedia

„Personajul druțian care mi-a influențat viața”

  Un citat de pe blogul adolescentului: „Trăim într-o lume a iluziei, pe o insulă ispititoare, o lume îmbrăcată în amăgiri, secrete, suflete dezgolite, o lume mai puțin preocupată de adevăratele valori. Sunt mulți scriitori care au conturat adevăratele valori umane, dar puțini dintre noi sunt cei care le posedă.

   Ion Druță, omul cu cele mai multe doruri, este un promotor al valorilor ce cristalizează frumusețea, originalitatea și existența unui popor. Astfel, pentru personajul druțian este esențial substratul sufletesc, interioritatea cea mai ascunsă. Omul conceput de scriitor e o ființă profundă, capabilă să comunice cu lumea la un nivel mai complex promovând valori ca: familia, munca, dragostea și cele mai nobile calități: demnitatea, bunătatea, mila, curajul, credința…” (http://adolescentimd.blogspot.com/2014/05/valori-promovate-in-opera-lui-ion-druta.html)

  Personajul druțian a fost pe primul loc în cadrul Orei bibliotecarilor desfășurată la CDI „M. Sadoveanu”. O oră de amintiri frumoase trăite alături de: Ruxanda, Onache Cărăbuș, Roșcovanul în rasă de călugăr etc. plină de emoții, care ne-a covârșit sufletele celor prezenți la eveniment. Activitatea a avut loc în cadrul Programului Național Lectura Central.