Toate articolele de Biblioteca Publică „Mihai Sadoveanu”

Ura! Avem prima bază de date cu documente în regulă

„Cărăm toată viaţa pe tălpi geografia locului natal”, am citit acest aforism scris de Vasile Ghica și mi-am amintit că, de multe ori trecând pe lângă Cetatea Sorocii, îmi imaginam câte tălpi au pășit pe aici și a câtor oameni de vază… și câte evenimente au avut loc… Având la dispoziție tehnicile moderne și Internetul, cât și documentele istorice digitizate din România (pentru care le sunt foarte recunoscătoare) am fost plăcut uimită și chiar intrigată să aflu cât mai mult despre ținutul Sorocii din sursele evenimentelor expuse pe timpuri. Astfel a apărut în 2014 primul volum al antologiei de texte „Soroca – ținut la margine de țară”. Dar curiozitatea nu s-a oprit aici și încă continuă. S-a creat deja și încă se lucrează asupra bazei de date cu același nume, care conține 373 de documente electronice aranjate în ordine alfabetică pe pagina web a bibliotecii (vezi linckul http://bp-soroca.md/index.php/2018/07/19/a-b/) și se lucrează asupra celei dea doua ediții a antologiei de texte.

soroca

Reclame

Voluntariatul în bibliotecile sorocene

  După cum a demonstrat experiența țărilor europene, îndeosebi a românilor, biblioteca este centru cultural de primă importanță pentru promovarea cetățeniei active şi a implicării prin voluntariat. Ea poate să-și asume rolul de inspirare, coordonare și motivare ca expertiză, bunele practici și ideile noi de proiecte în beneficiul comunității să circule pentru ca cetățenii să fie implicați activ.

Voluntariatul în România este o dimensiune prioritară pentru dezvoltarea unei biblioteci prospere.

Beneficiile aduse de voluntariat sunt:

 • promovează cu succes ofertele şi serviciile bibliotecii;
 • rezolvă probleme cu care se confruntă societatea şi găsește soluţii;
 • face ceva util și cu efect;
 • dezvoltă devotamentul și atașamentul social;
 • aduce plusvaloare activităţii de informare şi documentare;
 • implică toate categoriile de beneficiari și toate categoriile de vârstă;
 • crește numărul de utilizatori și participanți la evenimente culturale;
 • atrage noi utilizatori care vor fi informați si despre celelalte servicii oferite de bibliotecă;
 • aduce o schimbare pozitivă în societate etc.

Centrul de Documentare și Informare „M. Sadoveanu”, Secția Cultură și Turism încântați de experiența colegilor români, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”, în persoana Carolinei Ursachi, a dat start programului pilot de voluntariat „Lecturăm și ne jucăm, timpul vesel petrecem” ce presupune încadrarea voluntarilor: Cazac Cristina, Mușcinschi Nicoleta, Chistol Alina, Gherman Polina, Ursachi Aliona, Ursachi Cristina și Babici Mădălina, timp de 3 luni, în activitățile bibliotecilor sorocene.

Voluntarii vor fi încadraţi în următoarele activități, servicii și programe:

 • campanii de promovare a lecturii;
 • organizarea lecturii în perioada estivală;
 • servicii digitale;
 • cluburi și centre de creație;
 • cursuri și ateliere de creație (croitorie, ceramică etc.);
 • tabere de vară pentru copii unde voluntarii sunt educatori, facilitatori;
 • evenimente stradale, precum crosuri, târguri etc.
 • educarea tehnologică a utilizatorilor;
 • elaborarea de materiale pentru promovare (afișe, fluturași, buletin informativ, postări pe site, blog etc.).

 

Gaja Viorica

Metode de educație non-formală

Astăzi, 20 iunie 2018 s-a dat start instruirilor „Metode ale educației non-formale pentru dezvoltarea abilităților, deprinderilor de viață și respectarea drepturilor omului” realizat de formatorii Morcov Aurica și Onisciuc Ludmila din orașul Drochia. Training-ul urmărește dezvoltarea competențelor de dezvoltarea programelor de educație non-formală și de voluntariat. În cadrul instruirilor, toți cei 16 participanți din bibliotecile publice municipale și comunale, ne-am simțit  copii veseli și plini de șotii.

„Și eu sunt comunitatea”

Astăzi, 30 mai 2018, la CDI „M. Sadoveanu” s-a desfășurat activitatea de totalizare a programului comunitar „Și eu sunt comunitatea”. Proiectul lansat în 2016 a fost un master-class de implicare în forță a colaboratorilor bibliotecilor din raionul Soroca în relații cu comunitatea ce o servesc la compartimentul „Biblioinovație comunitară”, având ca obiective:

 • Încurajarea în exprimarea poziției civice a tinerei generații;
 • Promovarea valorilor literare locale;
 • Trezirea dorinței de implicare;
 • Recunoașterea adevăraților oameni/evenimente din comunitate;
 • Dezvoltarea unei platforme de colaborare între copiii cu abilități literare.

Participanții au descris un moment/eveniment ce s-a produs în comunitate în formă de vers/epigramă/eseu exprimându-și aprecierea/desconsiderarea vis-a-vis de subiect. Lucrările au fost selectate, redactate și publicate în cartea „Și eu sunt comunitatea” și  înmânate fiecărui participant.

„Și eu sunt comunitatea” cartea pdf

Eugenia Railean, directorul CDI „M. Sadoveanu” și inițiatorul programului, le-a mulțumit tutror celor prezenți pentru participare și i-a încurajat să participe și la alte proiecte anunțate de instituția „M. Sadoveanu” așa ca: „Nică își schimbă psaltirea pe tabletă”, „Eu, tu, noi suntem comunitatea” etc.

Activitatea a fost înfrumusețată cu un spectacol muzical-literar prezentat de corul mic de copii „Doremici”, elevi ai Școlii de Arte „E. Coca”, discipolii profesoarei Angela Rezuș, sub acompaniamentul maestrului de concert Tudor Tarusa.

Le mulțumim tuturor participanților pentru implicare și le dorim o vacanță plăcută.

Viorica Gaja

 

Săptămâna Scrisului și Culturii Slavone

La 26 mai 2018, în cadrul Săptămânii Scrisului și Culturii Slavone, la Centrul de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu” Soroca, a avut loc o întâlnire de neuitat cu poeta Olecea Rudeaghina și plasticianul Serghei Sulin.

Într-o atmosferă caldă, agreabilă au răsunat poezii, recitate de însăși autoarea, momente și amintiri, cântece pe versurile poetei.

 Plasticianul Serghei Sulin, soțul poetei, a demonstrat tablouri cu imaginile Chișinăului vechi, a satelor moldovenești, a râului Nistru și a.

 Mulțumindu-i tandemului Rudeaghina-Sulin, spectatorii și-au exprimat dorința de a mai organiza astfel de întâlniri.

В нашей современной жизни лирика стала занимать всё меньше места. Однако ещё есть люди, которые живут поэзией, в полной мере наслаждаются творчеством, ищут вдохновение и дарят свой таланта обществу. Встреча с поэтом! Так радостно познакомиться с новым поэтом, открыть его для себя и для других. Знакомство и встреча с поэтом Олесей Рудягиной и художником Сергеем Сулиным прошла в читальном зале CDI „M. Sadoveanu” 26 мая 2018 года, в рамках Недели Славянской Письменности и Культуры. В прекрасном исполнении автора прозвучали стихотворения разных лет, а также воспоминания о себе и своих близких. Художник Сергей Сулин представил на суд зрителей свои картины, на которых – образы старого Кишинева, молдавские села, река Днестр, природа Молдовы. Творческую, теплую атмосферу встречи поддерживали музыкальные номера, песни на стихи автора, Олеси Рудягиной.

Творческий тандем Рудягиной и Сулина может принести зрителям ещё много поистине творческих открытий и душевных переживаний.

Елена Греку

 

 

 

S-au finalizat cursurile de specializare de scurtă durată la Soroca.

  La solicitarea CDI „Mihail Sadoveanu”, Universitatea de Stat și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a fost de comun acord să ofere instruire profesională bibliotecarilor de la bibliotecile publice și învățământ din raionul Soroca.

 Cursurile „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din RM” s–au desfășurat în perioada 21 – 30 mai la CDI „M. Sadoveanu” și au participat 20 de bibliotecari din raion (6 – CDI „M. Sadoveanu”, 3 – biblioteci comunale, 2 – Colegiul „M. Eminescu”, 9 – Liceele orașului Soroca).

  Misiunea organizării cursului a fost ca bibliotecarii să se formeze profesional, să capete abilități și competențe profesionale.

 Subiectele expuse au fost relevante și interesante: „Cultura informației a bibliotecarului și a utilizatorilor” (Ludmila Corghenci), „Activitatea de standardizare în domeniul biblioteconomic” (Ecaterina Scherlet), „Cadrul legislativ al activității bibliotecilor din RM” (Mariana Harjevschi), „Cultura calității în biblioteci” (Tatiana Coșeri), „Etape de elaborare a discursului public” (Silvia Grosu).

  Din numele tuturor participanților exprimăm sincere mulțumiri grupului profesoral biblioteconomic. De asemenea sincere mulțumiri Doamnei Țurcan Nellу (doctor în istorie, conferențiar universitar) care ne–a creat posibilități la timp să ne instruim.

Eugenia Coșeru  – șef serviciu Asistență metodologică de specialitate.

Cursuri de formare profesională de scurtă durată la Soroca

În incinta CDI „M. Sadoveanu” din data de 21 mai până 31 mai 2018 au loc cursuri de formare profesională de scurtă durată c„Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din RM” pentru bibliotecarii din bibliotecile publice și școlare. Moderatori cu renume: Ludmila Corghenci, Ecaterina Scherlet, Ala Susarenco, Tatiana Coșeri, Liuba Arion, Mariana Harjevschi ne relatează informații ce țin de cultura informației, standarde, descriere bibliografică, creativitate etc.

 

 

Educație mediatică pentru democrație

Astăzi, 24 mai 2018, la CDI „M. Sadoveanu” s-a dat start unui nou proiect „Educaţie mediatică pentru democraţie”, în colaborare cu ziarul „Observatorul de Nord”, susținut financiar de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională USAID și implementat cu susţinerea Centrului pentru Jurnalism Independent şi “Internews” de ODN. Proiect care îşi propune să promoveze jurnalismul cetăţenesc, cu implicarea bibliotecilor și a comunităților din raionul Soroca. La activitate au participat bibliotecari și studenți ai Colegiului „M. Eminescu”.

 Menirea proiectului este de a-i deprinde pe cetățeni să identifice şi să sesizeze diverse situații ce ţin de localitatea lor prin diverse forme: articole, fotografii şi filmulețe, informații online care ulterior vor fi preluate de jurnaliştii profesioniști și incluse în ziarul Observatorul de Nord. Vadim Șterbate, coordonator de proiect, reporter și fotograf al ziarului, a instruit prezența în vederea elaborării unei știri, inclusiv și promovarea ei online. „Bibliotecile publică materiale despre activitățile pe care le organizează, însă acestea nu sunt promovate de mass media. Ele nu ajung să fie cunoscute de publicul larg. Există un cerc virtual al bibliotecilor în care informația este difuzată și atât. Venim cu propunerea ca să mediatizăm împreună evenimentele care au loc în localitățile voastre”, a menționat Vadim Șterbate.

Participanții au fost încurajați să utilizeze aplicaţiile „Scrie știrea Ta”  și „Sesizează o problemă”, de pe site-ul observatorul.md, prin intermediul cărora pot sesiza redacția despre noutățile sau problemele din localitățile lor.

Chiar în momentul realizării activității, tinerii au atenționat la diferite probleme cu care se confruntă municipialitatea Soroca: vandalizarea băncilor, distrugerea indicatoarelor, felinarelor, situația havuzului din parcul Gr. Vieru etc.

Gaja Viorica

sursă: observatorul.md

Cariera Ta începe Aici!

  În perioada 15 martie – 17 mai 2018 în cadrul CDI „M. Sadoveanu” s-a realizat programul „Cariera Ta începe Aici!”, program de susținere a tinerelor în integrarea reușită pe piața muncii. Pe parcurs, elevele (Colegiul de Arte „N. Botgros”) au elaborat CV-uri, au îndeplinit teste de personalitate, și-au evaluat capacitățile, au luat atitudini, au lucrat în echipă, au conștientizat rolul voluntariatului, au ascultat prelegeri, au discutat situații de caz.

  18 eleve au deprins abilități de dialog scris/oral în angajare, au conștientizat că experiența obținută din implicarea în program e modestă și că în anul următor de învățământ să extindem programul. În program s-au implicat și 4 tineri, 6 beneficiari noi.

32947998_1670812446334099_328367373813809152_o

Eugenia Railean, director CDI „M. Sadoveanu”