Toate articolele de Biblioteca Publică „Mihai Sadoveanu”

Robotica educațională pentru dezvoltarea creativității și creșterea interesului elevilor pentru științe și matematică

  29258389_1611392212276123_9051537409023410176_nMinisterul Educației al Republicii Moldova, împreună cu partenerul său strategic – Proiectul de Competitivitate al USAID Moldova, cu sprijinul și suportul tehnic al companiei MATRIX, au elaborat Conceptul privind Educația STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – Stiinte, Tehnologie, Inginerie, Matematica) în Republica Moldova. În baza Conceptului STEM, predarea și învățarea științelor exacte urmează să devină tot mai atractivă.

  Proiectul „Robotica educațională pentru dezvoltarea creativității și creșterea interesului elevilor pentru științe și matematică”. În cadrul cărui elevii sunt inspirați să gândească și să își imagineze utilizarea roboticii în viața reală, purtând discuții despre ce este un robot și modul în care poate fi acesta utilizat în viața de zi cu zi prin demonstrații și exerciții de creativitate. Activitatea este special preconcepută pentru a dezvolta abilitați de genul: Creativitate, fluență digitală, comunicare, colaborare.

  Compania MATRIX se implică activ în procesul de asigurare a instituțiilor de învățământ din Moldova, cu cele mai noi și performante tehnici IT. MATRIX, tinde a susține educația, promovarea și implementarea mecanismelor mai eficiente de predare și însușire a informației. Aceasta participa activ in comunitate educationala, pentru a oferi cit mai multor inventatori sansa de a-și descoperi potențialul iar micilor copii de a învață lucruri practice prin intermediul metodelor interactive de testare a tehnicii IT. Astfel MATRIX, se va implica și în continuare în promovarea scolii viitorului.

  Astăzi, 17 martie 2018 compania MATRIX a ajuns și la Soroca din inițiativa elevilor Liceului Teoretic „P. Rareș” Soroca. Activitatea a avut loc la CDI „M. Sadoveanu”.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvadim.sterbate%2Fvideos%2F1946995848706135%2F&show_text=0&width=560

Anunțuri

E-guvernare pentru toți

   Timp de două zile, 14 și 15 martie 2018, la CDI „M. Sadoveanu” s-a desfășurat sesiunea  „E-guvernare pentru toți”. La instruire au participat 20 de bibliotecari ai bibliotecilor comunale. Participanții s-au făcut cunoscuți cu e-serviciile oferite pentru persoanele fizice, au practicat individual unele oferte. Au fost foarte curioase să afle despre achitarea serviciilor prin Internet Banking, Mpay și Bpay, cât și despre alte oportunități de achitare.

   Ludmila Petraș, șefa bibliotecii Egoreni, a făcut o prezentare, bine venită, despre procesarea declarației pe venit online, care a fost benefică pentru toți, fiind în perioada depunerii lor la fisc.md.

   Domnul Andrei Gavriliță, ne-a informat despre opțiunea 2% și organizațiile non guvernamentale care pot beneficia de ele.

 

„Școala bibliotecarului 2018”

  Instruirea ghidată a bibliotecarilor începători – „Școala bibliotecarului” CDI „Mihail Sadoveanu” Soroca, din 14 – 16 martie 2018. Training-ul profesional este o formă eficientă de formare, care în primul rând bibliotecarii au nevoie de inițiere în profesie și nu în ultimul rând de „îndrăgostire” de această profesie. Cei noi în profesie au fost ghidați de doamnele Coșieru Eugenia și Emilia Evdochimov – profesioniști în profesie.

Eugenia Coșeru, șef oficiu consultativ

La Soroca se citește

  IMG_0613 În data de 22 februarie, biblioteca a trăit un moment memorabil prin semnificație creat de o personalitate cu convingeri statornice, de opinie fermă, de mare curaj, ce își are rădăcinile de la Soroca, Bădiceni, numele căreia e Igor Volnițchi. Momentul e o parte a unui program vast întitulat ,,Anul 2017 – Anul Igor Volnițchi la Soroca”, an în care s-a citit intens și s-a promovat scrierile, activitatea dânsului la Soroca.

   Momentul a înmănunchiat dialoguri, expuneri de opinii, întrebări, amintiri.

   Și-au expus atitudini vis-a-vis de cele scrise de Dl Volnițchi dl. Mihail Zeamă, profesor de istorie, Colegiul de Arte ,,N. Botgros”; Sorin Huluță, parohul Bisericii ,,Sfinții Martiri Brâncoveni”; Ana Paveliuc, bibliotecar Biblioteca comunală Bădiceni; Olga Todiraș, studentă, Colegiul de Arte ,,N. Botgros”; dna Ana Bejan, exprefect de Soroca.

  Despre felul de a fi în viața de toate zilele a dl. Volnițchi au vorbit: primarul de Bădiceni, dl. Vasile Palamari, exprimarul Bădiceni, Profir Valuță, diriginta de clasă – Svetlana Gudumac. Colegul de serviciu care s-a prezentat scurt – Costică.

  S-a înscris plăcut în eveniment ansamblul folcloric ,,Rostărița” din Bădiceni, conducător artistic Eugenia Crăciun.

  Pe lângă faptul că CDI ,,Mihail Sadoveanu” și-a făcut prieteni noi, a beneficiat și de o donație de carte din partea Dl. Igor Volnițchi pentru care îi aducem mulțumiri.

  Mulțumiri tuturor care s-au implicat în organizarea evenimentului.

Eugenia Railean, director CDI ,,Mihail Sadoveanu”

  ,,Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”

        vieru  ,,Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi” – așa se definea poetul Grigore Vieru, maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă și de neam. A iubit poporul român până la lacrimi şi şi-a consacrat întreaga sa viaţă copiilor, îndrăgostiţilor, maturilor, lăsându-ne o operă monumentală, de o muzicalitate şi-o frumuseţe rară. Poet liric, cu o sensibilitate mare dedică poezii sufletului omenesc. Poet al mamei, al dorului şi al dragostei, al baştinei, al izvorului, al naturii – poet al lucrurilor sacre, aşa e definit Grigore Vieru.

     Grigore Vieru rămâne a fi un poet model în cultura română, dar în același timp și extraordinar, de neîntrecut. El este asemenea unui satelit al ”Luceafărului”. Poeziile sale stau la baza excelenței și originei bunei înțelegeri, compoziției armonioase și creației autentice. Prin prisma melodioasă și deosebitei limbi române, Grigore Vieru a reușit să ilustreze cele mai distinse idealuri ale spiritualității neamului

    Valoarea, adevărul şi reprezentativitatea poeziei lui Grigore Vieru fac din regretatul poet o prezenţă emblematică a literaturii române contemporane.

         Mereu pentru noi, Grigore Vieru, va rămâne o stea care niciodată nu se va stinge pe cer.

 

Cojocari Corina

 

„Anul 2018 – Anul Savatie Baștovoi la Soroca”

  Deja a devenit o tradiție ca fiecare an bibliotecă să promoveze  cei mai interesanți Oameni ai Neamului. Anul acesta a fost declarat Anul lui Savatie Baștovoi, ce-și trage rădăcinile de la Soroca. Timp de un an în oraș vor fi organizate diverse activități cu referire la opera și activitatea scriitorului. În program:

savatie baștovoi

  Fiind responsabilă de startul programului în cadrul Orei bibliotecarului din 25 ianuarie 2018, am adunat într-un PowerPoint mai multe momente din viața și activitatea omului Savatie Baștovoi, pe care le-am întitulat „Savatie Baștovoi – personalitate în mediile bisericești și intelectual în spațiul român”. Nu-mi ajung cuvinte să redau plăcerea cu care am „răsfoit” surse pentru a-l cunoaște mai bine, plăcerea cu care i-am citit scrierile și i-am privit înregistrările.

  Își trage rădăcinile din neamul “Baştovoi”, care se ticluiește ca “om de pază” sau “căpetenie”. E un nume tipic căzăcesc, nemaiîntâlnit pe la noi. Îl are de la străbunelul Kiril, cazac din Zaporojie, care a trecut Nistrul la Soroca, făcând parte dintr-o echipă de zidari de mănăstiri.

  De pe mamă, numele e Sadovici, neam de preoţi din părţile Bălţiului – dar nici acesta nu e un nume românesc.

  În schimb bunica Daria, mama tatei, e din neam vechi de Răileni, ţărani români.

 De mic a visat să devină cineva Mare. Mai întâi mareșal, apoi pictor, dar după adolescență și-a dat seama că „mai era nimic în lume aşa de mare încât să merite să te faci ca el”. Aceasta a fost cea mai mare durere din viaţa sa, pentru că de acum încolo trebuia să cadă înapoi de unde a pornit, pentru că urcuşul se terminase acolo.

 „Fiecare din noi, mai devreme sau mai târziu, este pus în situaţia de a renunţa la ceva.

  Bătrâneţea, boala şi, în cele din urmă, moartea ne desparte de această lume cu tot ce are ea frumos sau urât în ea. De vreme ce L-am descoperit pe Dumnezeu şi am crezut în tot ce zice El, am simţit că îndemnul „ia-ţi crucea şi urmează-Mă” se referă şi la mine. Am vrut să-L urmez pe Hristos nu atunci când mă vor întoarce în pat cu cearşaful, nu atunci când nu voi mai trebui nimănui, ci acum.

  Fericitul Augustin zicea: „Nu vreau să-i dau lui Dumnezeu ceea de ce eu însumi nu mai am nevoie”, adică bătrâneţea şi boala. … În relaţia cu Dumnezeu există o înflăcărare care te face să treci peste multe din cele pe care mai înainte le considerai o mare pierdere.”

  Fiecărui participant i s-a înmânat câte o pliantă cu „Aforisme ziditoare de suflet omenesc”.

  Dacă doriți să aflați ceva mai mult despre Savatie Baștovoi urmăriți prezentarea.

Gaja Viorica, sala multimedia

,,O reîntâlnire cu opera maestrului”

   La Soroca Iulian Filip este iubit, așteptat, iar opera dumisale – împrumutată și discutată de beneficiari. În data de 26 ianuarie a fost un nou prilej de al readuce la Soroca pe maestru, de a lectura din creație și de a urma învățămintele tâlcuite de condeiul său fermecat. A fost și un prilej pentru ca copii soroceni să-și demonstreze receptivitatea la noile scrieri sa-și extindă cunoștințele la capitolul viața și activitatea scriitorului. Activitatea sa numit ,,O reîntâlnire cu opera maestrului”, și a fost organizată de Raisa Chiseliță.

La Mulți Ani Maestre!

iulian filip

DSCN8562

„Soroceni de dincolo de Soroca” omagiați în ianuarie 2018

  spinei Spinei Ion Trifon

Doctor în ştiinţe fizico-matematice, expert naţional în domeniul evaluării rezultatelor şcolare.

   S-a născut la 17 ianuarie 1953 în satul Bădiceni, raionul Soroca.

   În anul 1960 pășește pragul școlii.

   Termină școala în anul 1970 și își continuă studiile la Universitatea de Stat, la Facultatea Matematică și Cibernetică.

  După ce termină studiile în 1975 rămâne să lucreze profesor la Catedra centrului de observație, la aceiași universitate.

  În anul 1977 trece ca profesor la Universitatea Tehnică, apoi ca inspector la Ministerul Învățământului, șef de Secție matematică și informatică a Ministerului de Învățământ.

  În 1998—Academia de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova.

Activitatea de muncă:

 1975-1980 – inginer, inginer-programator, şef al laboratorului studenţesc de calcul la USM;

 1980-1986 – lector la catedra de matematică aplicată, Universitatea Tehnică din Moldova;

 1986—2006—inspector, specialist principal, şef secţie, şef direcţie la Ministerul Educaţiei al RM;

 Din 2007 e prorector pentru activitatea didactică al Institutului de Formare Continuă.

Publicații:

 • L. Costiuc, A. Răileanu, I. Spinei, R. Gîlcă. Matematică. Modele de teste sumative pentru examenul de absolvire a gimnaziului. Prut Internaţional. Chişinău, 2006.
 • Spinei Ion. Reflecții privind procesul de evaluare. – Didactica Pro. – Nr. 3 – 4. – 2002.

 

Багенський Иван Александрович

   Родился 25 января 1883 Сорокискончался 12 июня 1967 во Львове  – львовский архитектор, педагог. 

Родился, в городе Сороки Бессарабской губернии (ныне Молдавия) в семье юриста.  Окончил Александровскую гимназию в городе Керчь. 

 • В августе 1902 года поступил в Варшавский университет, однако 1904 года оставил учебу.  Окончил Высшую политехническую школу во Львове (1905 – 1910), находился на двухмесячных курсах в Риме (1913). 
 • В 1909 – + 1914 годах работал в строительной конторе Войцеха Дембинского.  До Первой мировой войны по проектам Багенського реализовано 11 зданий.
 • 1915 году выезжает в Севастополь, где работает старшим помощником архитектора Александра Венсана в сооружении Морского кадетского корпуса.  Разработал в этот период проекты ряда вилл.
 • 1920 года возвращается во Львов.
 • 1921 года начал преподавать во Львовской политехнике, от 1933 года – профессор. Был одним из немногих представителей львовской архитектурной школы, не оставил Львов после Второй мировой войны . 
 • В 1950-х годах отходит от проектирования, сосредоточившись на преподавательской деятельности. Подготовил более 370 архитекторов.  Вышел на пенсию в декабре 1966 года. 
 • Умер во Львове 12 июня 1967 года, похоронен на Лычаковском кладбище .

Творчество:

 Реализованные проекты

 •  Дом Л. Худшая на улице Коновальца , 44.
 •  Доходный дом Журавской на улице Богуна 6, и Ф. Мончинской – № 8 на той же улице.
 •  Дом на улице Чупрынки , 68 ( 1910 , совместно с Войцехом Дембинский).
 •  Часовня в селе Бабин Кольского района ( 1912 ).
 •  Дом на ул.  Герцена, 6 ( 1912 , совместно с Войцехом Дембинский).
 •  Дома на улице Новаковского, 8-10 ( 1912 ).
 •  Дом на Аллее Шуха, 6-8 в Варшаве , возведенный по конкурсному проекту Багенського (1912 – 1913 ).
 •  Дома на улице Котляревского, 12, 35, 37, 37а ( 1913 – 1914 совместно с Войцехом Дембинский).
 •  Женская полеводческой школы Янины Карлович на нынешней улице Стуса, 23 ( 1 912 – один тысячу девятьсот тринадцать , совместно с Войцехом Дембинский) [1] .
 •  Вилла в Большом Любин , ныне Городокского района (до 1915 года).
 •  Центральный павильон «Восточных торгов» , так называемая «Подкова» из экспрессивной орнаментикой в стиле ар деко ( 1922 , в соавторстве с Тадеушем Врубелем , Брониславом Виктором, В. Бладом) [2]
 •  Вилла в стиле неоклассицизма на улице Франко , 150 ( 1925 ).  Ныне принадлежит Литературно-мемориального музея Ивана Франко .
 •  Костел св.  Девы Марии в деревне Липина ( 1925 – 1931 ).
 •  Костел св.  Троицы по конкурсному проекту в городе Рудник-над-Саном в Польше (конкурс 1924 года, строительство – 1925 – 1926 ).
 •  Санаторий «Виктор» в Жегестови (Польша), конкурсный проект ( 1932 , совместно со Збигневом Вардзаль). [3]
 •  Здания военного ведомства в Коломые ( 1934 – 1939 ).
 •  Учебный конкурс Медицинского университета на улице Зеленой , 12 ( 1937 – 1939 ).
 •  Кинотеатр в Дрогобыче ( 1946 ).
 •  Спорткомплекс Львовской политехники ( 1950 – 1952 ).

 Реконструированные здания

 •  Промышленный банк в Кракове (1912 , почетный знак на конкурсе проектов).
 •  Реконструкция здания Галицкой сберегательной кассы на улице Сечевых стрельцов, 9 (1914 – 1921).
 •  Перестройка дворца Бельский (ныне Дом учителя) на улице Коперника , 42 (1921 – 1923).  Конкурсный проект получил первую премию (1910).
 •  Перестройка дворца Бесядецьких на площади Галицкой , 10 (1934).
 •  Вилла на улице Кирилла и Мефодия , 15 (1927 , совместно с Войцехом Дембинский).
 •  Нереализованные проекты
 •  Проект Национального музея в Варшаве в стиле неоклассицизма.  Отмечен третьей награды (1924) [4] .
 •  Проект реставрации интерьера и мебели доминиканского монастыря (1928).
 •  Проект реставрации замка в Бережанах (1932).