Scufița roșie în ospeție la „Vârsta de aur”


  Cu un remix muzical teatralizat al poveștii „Scufița roșie” au venit copilașii Școlii de Arte „Eugen Coca”, ghidați de profesoara Rezuș Angela și șefa sălii de lectură Raisa Chiseliță, la a doua ședință a clubului „Vârsta de aur” care a avut loc în data de 8 decembrie 2017. Spectacolul a adus zâmbete pe fața celor prezenți.

  Fiind în ajunul misterioasei sărbători  – Sfântul Andrei – a fost făcută o prezentare despre tradițiile și superstițiile legate de Sfântul Andrei. Ca mai apoi pe rând, la o ceașcă de ceai,  cei prezenți să-și dezlege amintirile din tinerețe, ce vrăji făceau pe timpuri și care din ele s-au adeverit…

Sfântul-Andrei

DSCN8502DSCN8503DSCN8504

 

Anunțuri

Ziua primarului la Soroca

   Ediția a doua a „Zilei Primarului la bibliotecă” a decurs foarte vesel. În vizorul evenimentului s-a inclus segmentul de activitate „Relația CDI „M. Sadoveanu cu copiii”. În Power Point s-au prezentat cele mai interesante programe/proiecte cu adresare/implicarea copiilor:

  • „Târgul lui Guguță” în cadrul Săptămânii Cărții pentru Copii,
  • „Copilărie Păpădie” (1 iunie – Ziua Internațională a Copilului),
  • „Lecturile verii”,
  • „Impresii din vacanță”,
  • „Copii marcați de Moș Nicolae”,

   proiectele 2017:

  • „Soroca desenată de copiii săi”,
  • „Și eu sunt comunitatea” etc.

   Apoi copiii au demonstrat rezultatele activității lor în cadrul cluburilor/cenaclurilor din biblioteci: Teatrul „Prichindel” sub conducerea profesoarei Svetlana Gumenco, Liceul Teoretic „Constantin Stere”, a creat o dispoziție pe 10 tuturor cu spectacolul „La piață din Soroca”, în mersul căruia au intercalat poezii, muzică, ghicitori și multă voie bună. Copiii mai măricei și-au citit creațiile proprii: poezii, esee, povestioare scurte. Dânșii nu au scăpat din vedere nici sărbătoarea zilei de 1 decembrie dedicându-i versuri proprii.

   Cu diplome de gratitudine din numele Primăriei Soroca și Centrului de Documentare și Informare „Mihail Sadoveanu” s-au învrednicit toți participanții la manifestare.

   Domnul Său a venit cu-n proiect nou pentru anul 2018 editarea unei publicații cu titlul „Soroca văzută de copiii săi” în poezie, epigramă, eseu.

1 decembrie 2017.

 

Eugenia Railean, director CDI „M. Sadoveanu”

Pe cărarea inimii Galinei Furdui

   În data de 14 noiembrie, în cadrul Orei bibliotecarului, Galina Eșanu și Victoria Ivanovici au făcut o frumoasă prezentare despre soroceanca noastră, cunoscută poetă, textieră (pentru creaţii muzicale), publicistă, redactor emisiuni de muzică radio, redactor literar, membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova – Galina Furdui.

   Mihai Cimpoi, cel mai profund o apreciază pe Galina Furdui spunând: „Poeta parcurge itinerarul mistic, înălţând liturgic rugăciuni şi invocaţii – către ea însăşi, adică sinele profund, către fiul decedat, către oameni, către Dumnezeu şi Maica Maria şi desprinde mesajele tainice semnificative în elementele reale – în lacrimă, flori, lumină, tăcere. Poeta este în monologuri psalmice, chemare şi îndemn, este cea care vede, ca şi Iosif, Steaua făgăduinţei… este sentinţa    preatristă a propriului nume, este Crucifixul din fiu, aplecat peste hău, este însuşi întruchiparea sacrei tăceri.”

   Galina Furdui este poate unica personalitate despre care, încă în viață, au scris mai mulţi autori: Vlad Ciubucciu, Procopie Raicev, Ion Vornicu, Mihai Cimpoi, Eliza Botezatu,Tamara Cristei, Claudia Partole, Lidia Ungureanu, Arcadie Suceveanu, Steliana Grama, Savatie Baştovoi, Tudor Palladi, Elena Dabija.

   Două tinere utilizatoare ale bibliotecii filială nr. 2 i-au dedicat scriitoarei eseuri proprii. Iată cum apreciază creația poetei Condrea Vlada, eleva cl. IX-A, I.P.L.T. ,,I. Creangă”:

Eseu asupra creației Galinei Furdui

    Crucea de poet e grea si putini sunt cei ce o duc până la capăt. Una dintre acesti distinsi mesageri cu pana-n mina este poeta Galina Furdui. Numele Galinei Furdui este unul de referinţă în literatura română. Precum a spus ea este piatra mântuirii ce o avem în față și stâncă din care beau cei insetati. Ea este născută cu muzica-n suflet, sensibilă şi creativă ,care s-a impus chiar la începuturi cu texte pline de esenţă şi melodicitate . Pe mulţi i-a lansat, i-a scos la lumina rampei, atât interpreţi cât şi compozitori graţie textelor domniei sale. Cum a afirmat ea Cu dor de lume, cu dor de ceruri mi-am scris cărțile, ele rămânând să întrebe cum trebuie să vină omul către om”. Deşi, din multele volume de versuri editate până în prezent este un titlu care o reprezintă pe Galina Furdui cel mai deplin şi mai pregnant ca personalitate lirică marcantă. Acesta e Întoarcerea în Marele Volum. Ceea ce apare întru totul fascinant în cartea ,,Mi-e dor de-o seara cu romanțe” este ambianța: cuvântul poetic văzut ca simbol este transportat în imprevizibile volute, funcţii în „spaţiul spiritual” unde „locuiesc Amintirile – timpul ambiental unde sunt situate plăsmuiri mirifice datorită sensibilei poete care este Gaiina Furdui: clipe, impresii, imagini, iluzii, lumini, vise, metafore, simboluri, aşteptări, reveniri, regrete; copilăria, anii, părinţii; doruri atâtea, discordii, rătăciri… – cu toate într-un timp irepetabil „consumat” şi care devin cadrul unei lumi miraculoase, dar absolut reale – zidite în sufletul uman. Nu ştiu dacă există în arealul românesc un alt poet care să fi semnat cca 150 de romanţe. Galina Furdui întruneşte această cifră, piesele ei cântate pe toate scenele, la toate concursurile de romanţă pe pământul românesc şi nu numai. Muzicologul Andrei Tamazlâcaru, referindu-se la inegalabilul aport al scriitoarei la evoluţia genului, nota: „Conceptul estetic al Galinei Furdui impune oricărui artist (compozitor, interpret, aranjor, dirijor…), prin originalitatea sa, curajul de a descoperi noi căi de creaţie. Prin energia vădit superioară, edificând o estetică ce presupune înainte de toate un efort simultan al sensibilităţii şi al lucidităţii, al gândirii filozofice, scriitoarea este reprezentanta celei mai autentice simţiri moderne raportată la acest gen muzical. În jurul acestei fiinţe poetice s-au adunat şi se vor strânge în continuare rândurile tuturor celor care vor ca în muzica lor de romanţă să răsune glasul Adevărului”.

  Criticul literar Tudor Palladi susţine într-un eseu monografic ideea că Galina Furdui este o poetă „de destin”. Spaţiul ei poetic nu are limite, de aceea credem că talentul ei va da la iveală încă multe poeme de rezonanţă, multe cărţi, din care viitorii cercetători vor evidenţia „valenţele paradisului şi infernului” din cuvânt. Acel cuvânt, care este, precum subliniam ceva mai devreme, partea de lumină dumnezeiască, partea de transcendenţă, prin care comunică spiritele alese…

DSCN8257DSCN8259DSCN8261DSCN8262

Gaja Viorica, sala Multimedia

Voluntariatul în bibliotecă

   Recent în incinta Centrului „M. Sadoveanu”, la inițiativa bibliotecarei din Șolcani, Larisa Prisacaria, a avut loc trainingul „Voluntariatul în bibliotecă”, sub conducerea formatorului Tatiana Coșeri, director adjunct, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

Obiectivele traingului fiind:

  • Dezvoltarea competențelor necesare pentru susținerea implementării procesului de voluntariat în activitatea bibliotecilor.
  • Sublinierea rolului determinant al voluntariatului în crearea serviciilor moderne corespunzătoare intereselor și necesităților membrilor comunității.
  • Educarea bibliotecarilor pentru formarea unei culturi a voluntariatului în biblioteci.

   Toți cei 9 bibliotecari comunali/sătești, participanți la instruire, au fost încântați de forma livrării cursului și de cunoștințele acumulate.

   Rămâne să-i transmitem un sincer mulțumesc doamnei Tatiana și să-i dorim succese în continuare.

Gaja Viorica, sala Multimedia

„Vârsta de aur” și-a dat startul

   În data de 22 noiembrie 2017 a avut loc prima ședință organizatorică a clubului „Vârsta de aur” la care au participat 12 membri ai clubului și 4 voluntare (elevele Colegiului de Arte „N. Botgros”, viitoare bibliotecare).

  Chiseliță Raisa, șef sala de lectură și inițiatoarea serviciului, le-a propus un mic chestionar de identificare a intereselor, a discutat cu cei prezenți despre periodicitatea și timpul viitoarelor ședințe. Astfel s-a hotărât ca ședințele să aibă loc lunar în prima vineri, la orele 13.00. Totodată s-a decis ca începând cu 4 decembrie să se înceapă cursurile de instruire IT, trainer șefa sălii Multimedia Gaja Viorica.