Personalități sorocene omagiate în 2017 – Nina Slutu-Soroceanu

   DSCN1578

Nina Slutu-Soroceanu, născută la 23 februarie 1952 în satul Ţepilova, raionul Soroca, este mezina dintre cei nouă copii ai Teclei (numele de fată Bujor) şi ai lui Iacob Slutu, ţărani gospodari.

   Absolventă a şcolii medii nr. 1 din or. Soroca (actualul Liceu „Petru Rareş”, promoţia 1969). Licenţiată în Filologie (Jurna­lism), promoţia din 1974 a Universităţii de Stat din Moldova.

   Membră a Uniunii Jurnaliştilor din Moldova.

   Membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova.

   Mai semnează: Nina Slutu, Nina Soroceanu, Nina Postolache, N. Bujor.

   A activat ca jurnalist la Compania TeleradioMoldova, în redacţiile emisiunilor sociale, apoi literară. La Redacţia emisiunilor literare a iniţiat ciclurile ”Radiomagazin cultural” (care e perpetuat până în ziua de azi la Radio Naţional, sub alt titlu − ”Casa Radio”); ”Lampa lui Diogene” − revistă radio de critică, istorie şi analiză literară; ”Dialoguri culturale”, care e difuzată şi astăzi. Aici, la Radio Naţional, dar şi în presa scrisă din Republica Moldova, autoarea a inserat numeroase portrete de creaţie, interviuri, dialoguri cu oameni cunoscuţi în arealul ţării: Spiridon Vangheli, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Ion Ungureanu, Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Timofti (actualul preşedinte al RM), Nicolae Mătcaş, Ion Proca, Eliza Botezatu, Marcelea Benea, Ana Blandiana, Dinu Săraru, Efim Tarlapan, Petru Cărare, Ion Găină, Nicolae Corlăteanu, Mihail Dolgan, Tudor Palladi, Vasile Căpăţână, Ion Anton, Ana Manole, Victor Teleucă, Nicolae Bileţchi, Eugen Lungu, Arcadie Suceveanu, Claudia Partole, Raisa Plăieşu, Zina Cenuşă, Steliana Grama, Traianus, Emilia Milicescu, Vlad Pohilă, Galina Furdui, Renata Verejanu, Teodor Popovici, Zinaida Julea, Andrei Tamazlâcaru, Dumitru Fusu, Claudia Balaban, Eugenia Bejan, Lidia Kulicovski, Gheorghe Urschi, Iuliana Gorea-Costin, Veronica Postolachi, surorile Osoianu, Larisa Turea, Gheorghe Rusnac, Alexandru Gromov, Serafim Saka, Ion Melniciuc, Ion Vatamanu, Silvia Hodorogea, Andrei Viziru ş.a.

   Autoarea e o prezenţă activă în viaţa culturală a ţării, participând la cenacluri literare (”Cuvântul”, ”Ideal”, ”La Creangă”, ”Grai matern” ş.a.), se deplasează deseori la întâlniri cu cititorii de toate vârstele, participă la diverse emisiuni radiofonice şi televizate.

   A activat la ziarele Tinerimea Moldovei şi Învăţământul public (actuala Făclia); a colaborat şi colaborează cu majoritatea ziarelor şi revistelor din
Moldova, continuă să colaboreze cu Radioul Naţional, postul de radio Vocea Basarabiei, Televiziunea Naţională.

   Publică versuri de la vârsta de 14 ani. Scrie versuri şi proză pentru copii şi maturi. Texte pentru cântece şi romanţe. Prezentă cu versuri în antologii. Redactor de carte. Versurile ei au fost traduse în limbile macedoneană, spaniolă, rusă.

   Premiantă a Concursului literar de creaţie de inspiraţie creştină „Sergiu Grossu”, ediţia 1999.

   Laureată a Festivalului de romanţe Crizantema de argint  Chişinău, secţiunea „Creaţie” (menţiune pentru versuri), ediţia 1999 şi la ediţia din 2001 – Premiul Cele mai bune versuri.

   Laureată a Salonului Internaţional de Carte pentru copii şi adolescenţi (Chişinău), ediţia 2011 (menţiune) pentru culegerea de versuri Am vorbit cu florile.

  Diploma de onoare şi medalia „Cel mai bun partener”, Biblioteca Muncipală „B.P. Hasdeu”, Chişinău, 2012.

   Diploma Ambasador al culturii păcii. Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi, Chişinău, 2012.

    Premiul Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, Chişinău, 2012.

    Diploma de excelenţă. Biblioteca „Alba Iulia”, Chişinău, 2012.

  Premiul (menţiune) Salonului Internaţional de Carte pentru copii şi tineret, ediţia din 2013, Chişinău, pentru culegerea de povestiri şi nuvele Cu rădăcinile în vânt.

   Diploma de excelenţă. Biblioteca „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Chişinău, 2014.

  Diploma juriului Salonului Internaţional de Carte pentru copii şi tineret, ediţia din 2014, pentru volumul de versuri pentru copii Am venit la voi, copii, Chişinău, 2014.

   Diploma de merit din partea Asociaţiei Culturale Române IDEAL pentru cele mai inspirate poeme de dragoste, Bucureşti, 6 martie 2014.

   Diploma de excelenţă pentru participarea activă în promovarea cărţii şi lecturii în cadrul activităţilor culturale la Biblioteca  „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Chişinău, octombrie, 2014.

   Diploma Cenaclului literar-creştin “Cuvântul”, cu recunoştinţă şi preţuire, pentru merite deosebite în activitatea creatoare în arta cuvântului artistic, pentru promovarea artei şi culturii româneşti. Chişinău, 2014.

Cărţi de autor (pentru maturi):

 • Timp abrupt (versuri), Ch., 2000
 • Niciodată şi totdeauna (versuri), Ch., 2000.
 • Portret de rector (monografie), Ch., 2002.
 • Boala de lume (balade şi poeme), Ch., 2003.
 • Dumnezeia (versuri), Ch., Museum, 2005.
 • De la noi până la voi (poezii de voie bună), Ch., 2012.
 • 101 poeme (Colecţia Ideal), Bucureşti, Ed. Biodova, 2012.
 • Şarje. Desene. Şarje. Desene. Ch. 2012.
 • Cu rădăcinile în vânt (povestiri şi nuvele), Ch., Ed. Lumina, 2012.
 • Catedrala (versuri), Ch., Tipografia Centrală, 2013.

Cărţi de autor (pentru copii):

 • La bunica în ogradă (versuri pentru cei mici). Ch., 2004.
 • În Papagalia (versuri). Ch., 2006.
 • Cum am trăit într-un măr (proză pentru elevi). Ch., 2010.
 • Primii paşi (versuri pentru micuţi). Ch., 2010, prima ediţie, iar în 2013 – ediţia a II-a.
 • Moş Crăciun ne-a vizitat (scenetă-cântecel pentru copii). Ch., 2011.
 • Am vorbit cu florile (versuri), Ch., 2012.
 • Castele pân-la stele (poem-poveste), Ch., 2013.
 • Am venit la voi, copii (versuri pentru copiii de toate vârstele). Ch., 2014.
 • În căsuţa melcului (versuri pentru preşcolari şi elevii claselor primare). Ch., 2014.
 • Grădiniţa mea; Cine vrea la şcoală; Mofturel sau Ce bucate minunate; Zânele Primăverii (Mici culegeri de versuri pentru preşcolari şi elevii claselor primare). Ch., 2014.

 Gaja Viorica, șef sala Multimedia

Revenco Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru ştiinţă – 70 de ani

 

    Mihail Revenco s-a născut la 17 februarie 1947 în satul Bădiceni, Soroca (decedat 28 iulie 2014)

  revenco A absolvit şcoala medie din satul natal (1964), Facultatea de Chimie a Universității de Stat (1969).

   A susţinut teza de doctor în ştiinţe chimice (1973), de doctor habilitat în chimie (1991), profesor universitar (1992).

   Cadru didactic la Universitatea Agrară de Stat (1972-1987), timp de 4 ani a predat în limba franceză cursuri de chimie generală la Institutul Hidrotehnic din or. Blida (Algeria) şi a condus Catedra de chimie de la acest institut (1978-1982), Universitatea de Stat din Moldova (din 1987).

    A activat în calitate de sef al Catedrei chimie analitică şi organică la USM (1988-2006), şef de Laborator Chimie Analitică (1997 – 2006), şef de laborator Chimie Coordinativă (2006 – 2007) al Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, decan al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova (2007-2008), prorector pentru activitatea științifică (din mai 2008). 

    Primele cercetări ştiinţifice au fost realizate încă în perioada studenţiei şi apoi în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, sub conducerea doctorului în chimie Nicolae Gărbălău, a descoperit reacţia condensării duble a tiosemicarbazidei cu aldehida salicilică, care a dat naştere unei direcţii noi de asamblare a edificiilor polifuncţionale cu contur deschis sau metalo-macrociclic. Această reacţie a fost prima reacţie templată cu participarea fragmentului tiosemicarbazidic, descrisă în literatura de specialitate. În baza acestui material experimental în anul 1973 susţine teza de doctor în ştiinţe chimice. 

   În perioada anilor 1973 – 1991 sfera intereselor ştiinţifice ale savantului Mihail Revenco se extinde prin cercetarea efectelor de asamblare prin reacţii de condensare şi includerea fenomenelor redox. Rezultatele cercetărilor complexe au fost confirmate prin susţinere în anul 1991 a tezei de doctor habilitat. 

   Pe parcursul cercetărilor în acest domeniu a apărut şi fructuos se dezvoltă şcoala ştiinţifică a profesorului M. Revenco, durabilitatea căreia  se confirmă prin cei 5 doctori în chimie, îndrumaţi de prof. M. Revenco, recunoaşterea mondială a rezultatelor în cadrul mani-festaţiilor internaţionale şi prin publicare în reviste internaţionale de specialitate, obţinerea multor granturilor internaţionali finanţate de NATO, Uniunea Europeană, CRDF/MRDA, SCOPES şi altele.

   Elaborator de  manuale, cursuri de prelegeri, indicaţii metodice,  a pus aportul la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor Naţionale de Chimie.

    Rezultatele cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate realizate de chimistul Mihail Revenco au stat la baza fondării şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei coordinative analitice, şcoală care este recunoscură departe de hotarele Republicii Moldova. Dovadă elocventă servesc cele 410 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale cu factor de impact, inclusiv 4 manuale, 8 brevete, 12 materiale didactice. Tematica cercetărilor şcolii mem. cor. Mihail Revenco este apreciată în cadrul comunicărilor realizate în diferite centre ştiinţifice, conferinţe şi congrese internaţionale.

   Profesorul Mihail Revenco a fost Laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (1995), i s-a conferit titlul de „Om Emerit” al Republicii Moldova (1996), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2006), Medalia Paisie Velcikovsky (Polonia 2011), Premiul memorial „Iurie Simonov” (2012). In anul 2012, pentru merite deosebite, prin Decret Prezidenţial, a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”.

Gaja Viorica, șef sala Multimedia

Trofăilă Vasile, autor de nuvele istorice, povestiri şi schiţe documentare – 70 de ani

Soroceni de dincolo de Soroca

   Vasile Trofăilă, născut la 5 februarie 1942 în satul Visoca din județul Soroca.

   hqdefaultStudii superioare. A activat ca profesor de istorie în şcoală, din 1969 – corespondent titular al ziarului „Moldova Socialistă” în regiunea Soroca – Floreşti – Camenca – Drochia, instructor la comitetul raional de partid Soroca, din 1981 – şef de secţie, membru al colegiului redacţional al ziarulu: „Moldova Socialistă”, apoi, consecutiv, prim-redactor-şef adjunct al revistelor „Comunistul Moldovei”, „Politica”. „Moldova şi Lumea”, „Business Globe” şi al ziarului „Moldova Suverană”.

   În 1994-1995, concomitent e şi redactor al publicaţiei „Privat Express”. Tot atunci, împreună cu alţi coleg: fondează Firma Editorială „VAST-M” SRL, pe care o conduce până în prezent. Autor de nuvele istorice, povestiri şi schiţe documentare. A scris două scenarii de filme documentare. E autor, redactor şi editor al serialului de cărţi privind istoria satelor şi oraşelor din Republica Moldova.

   A publicat monografiile ilustrate „Judeţul Soroca”, „Raionul Soroca”, „Oraşul Soroca”, „Visoca”, „Căpreşti şi Prodăneşti”, „Ghindeşti”, „Comuna Cremenciug”, „Oclanda”, „Comuna Vădeni”, „Mănăstirea de maici „Adormirea Maicii Domnului” din Călărăşovca”, „Buşila şi Chirileni”, „Ignăţei”, „Pituşca”, „Oraşul Floreşti”, „Comuna Dărcăuţi”, „Comuna Bădiceni”, „Maximovca – 100 de ani” ş.a.

   E alcătuitor, coautor şi redactor al cărţilor „Mănăstiri basarabene”, „Oraşul Otaci”, „Oraşul Călăraşi”, „Ciobalaccia”, „Ermoclia”, „Podgorenii”, „Glia” din valea Tigheciului”, „Dominteni dir. valea Cuboltei”, „Timpul ne-a ales pe noi”, „Firul vremii”, „Destine în furtuni” ş.a.

   Redactor al cursului universitar „Administrația publică” (2007), autor Mihail Platon. Redactor creativ şi traducător de scrieri memorialistice.    

   În 2000 a scos de sub tipar culegerea „Căderea în păcat” cu subtitlul „Fabule şi poveşti moldoveneşti de la finele veacului XX”, iar în 2002 – culegerea de nuvele şi povestiri documentare „Cireşe amare”.

   Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova. Prin decretul președintelui Republicii Moldova din 5 martie 2002, i s-a conferit titlul onorific „Om Emerit”.

Gaja Viorica, șef sala Multimedia

Servicii, servicii și iarăși servicii…

 

snb1snb2

 Biblioteca publică face pași importanți spre servicii și activităţi foarte diferite față de cele din trecut, pentru a atrage un public tot mai divers. Crearea unui nou serviciu de bibliotecă implică analiza nevoilor comunităţii pe care o deserveşte pe baza unor studii sociologice, pentru a evita folosirea greşită a resurselor financiare şi umane de care dispune la un moment dat instituţia respectivă, făcându-se anumite concluzii privind profilul comunităţii, partenerii posibili ai bibliotecii, cerinţele utilizatorilor etc. Orice serviciu nou creat trebuie bine gândit, urmărindu-i impactul asupra utilizatorilor, rezultatele obţinute pe o anumită perioadă de timp, eficienţa activităţilor etc.

   Accesul la tehnologiile informaționale și Internet în biblioteci este foarte apreciat de toate categoriile de beneficiari, în deosebi de cei din familii social vulnerabile. Noile tehnologii sprijină o gamă largă de activități, de la studiu individual la găsirea unui loc de muncă şi la construirea și menținerea rețelelor sociale cu ajutorul internetului. Audiţiile de muzică clasică sau modernă, însoţite de prezentări de carte sau albume de artă, vizionările de filme însoţite de prezentarea cărții, ecranizarea autorului / a epocii respective, lecturile publice, organizarea de cursuri pentru utilizatori în funcţie de cerinţele acestora etc. reprezintă o parte din serviciile bibliotecilor. Bibliotecile oferă membrilor comunităţii spaţii unde aceştia continuă să înveţe, dezvoltîndu-şi abilităţile de bază, necesare pentru participarea în viaţa socială, culturală şi economică a comunităţii. Aceasta presupune dezvoltarea culturii generale, studierea limbilor, dezvoltarea abilităţilor de lectură, dezvoltarea competenţelor tehnologice etc.

   Toate acestea și nu numai au fost analizate în cadrul instruirilor Servicii noi de bibliotecă (16-18 ianuarie 2017) cu bibliotecarii comunali/sătești implicați în programul Novateca. La finele cursurilor fiecare participant a plecat cu o schiță a noului serviciu care va fi implementat în bibliotecă. Le urez succes și realizări frumoase.

Gaja Viorica, formator CRF Soroca

„Soroceni de dincolo de Soroca omagiați în 2017- Dragalin Ion”

  Doctor în chimie, cercetător științific superior, inventator şi profesor universitar.

 1 S-a născut la 20 ianuarie 1947, în familia gospodarilor-răzeşi din comuna Băxani, raionul Soroca. Face studii la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie, specialitatea „Chimie Analitică” (1964- 1969).

  Obţine doctoratul la Universitatea de Stat din Odessa, susţinând teza „Structura glicozidelor steroidice ale Yucca filamentosa” L. (1976). După absolvirea universităţii activează la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, iniţial ca laborant, iar ulterior – cercetător ştiinţific superior (1983 – prezent).

   Din 1990 deţine titlul de conferenţiar universitar în chimie organică.

  Direcţiile principale ale activităţii sale ştiinţifice sunt: analiza şi sinteza compuşilor organici de origine vegetală şi microbiană; separarea şi determinarea structurii glicozidelor steroidice din seria spirostanului şi furostanului analiza cromatografică şi elaborarea tehnologiilor de obţinere a uleiurilor eterice, aromatizatorilor, compoziţiilor odorifere şi esterilor acizilor graşi etc. A contribuit la pregătirea specialiştilor în domeniul său de cercetare, cu aplicarea metodelor de analiză şi sinteza organică, înlesnind perfectarea tezelor de curs, licenţă şi doctorat.

  Colaborează în proiecte internaţionale de cercetare cu specialişti din Moldova şi Universitatea Blaise Pascal, Franţa: proiect NATO EST CLG 979245 (2002-2004), Complementarity of the Photoand Biodegradation Processes for Pollutants Removal from Aquatic Compartments, un grant CNRS-2005 al ambasadei prin Alianţa Franceză, un proiect INTAS-Moldova nr. 05-104-7596 (2006-2008) Devlopment of Combined Technologies

  Brevete: Procedeu de tratare a plantelor cu o compoziţie fungicidă cu descompunere accelerată : brevet de invenţie 3827 MD : A01N 25/32; A62D 3/30; A01N 59/08; A01N 59/16; A01N 37/02; C01G 23/047; A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0079; data depozit. 2007.03.22; data publ. 2009.02.28, BOPI Nr 2/2009.

  Procedeu de descompunere accelerat a pesticidelor pentru stropirea plantelor: cerere de brevet de invenţie Nr a 2007 0079 MD: A01N 63/00; C12N 1/20; C12P 39/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0079; data depozit. 2007.03.22. 

  Procedeu de tratare a viţei de vie (variante): brevet de invenţie 3178 MD: A01N 25/32; A01N 43/76; A01N 59/16; A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Ion Dragalin, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Angela Cincilei, Valeri-an Bejan, Ion Osipov; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2006 0076; data depozit. 2006.03.02; data publ. 2006.11.30, BOPI Nr 11/2006.

  Procedeu de tratare a plantelor: brevet de invenţie 2867 MD: A01N 25/32; C02F 1/461 / Victor Covaliov, Valerii Streleţ, Olga Covaliova, Boris Gaina, Angela Cincilei, Gheorghe Duca, Ion Dragalin; Firma de producere şi co-merţ “Bioprotect”, Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0262; data depozit. 2004.11.08; data publ. 2005.10.31, BOPI Nr 10/2005. – P. 20. 

Procedeu de epurare a apei de impurităţi organice: brevet de invenţie 2497 MD: C02F 1/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Dragalin, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr de-pozit. a 2003 0013; data depozit. 2003.01.15; data publ. 2004.07.31, BOPI Nr 7/2004. – P. 29. 

Publicații: Dragalin, Ion. Regruparea norambreinolidei catalizate de sulfocationit în xilen / aurot Dragalin, Ion; autori alternativi: Vlad, Pavel; Dragalin, Alexandru. Conține: Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe chimico-biologice. 2001, pp.230-231

  Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de Hypericum L. (Sunătoare) din flora spontană a Republicii Moldova / Autor: Benea, Anna, Autori alternativi: Gonceariuc, Maria, Kulciţki, V., Dragalin, Ion, Nistreanu, Anatolie. Conține: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2013, Nr 2(320), pp.87-93

  Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater/ Autor: Cincilei, Angela, Autori alternativi: Mamaliga, Vera, Streapan, Nina, Dumbraveanu, Veronica, Dragalin, Ion, Rastimeşina, Inna, Tolocichina, Svetlana. Conține:  Chemistry journal of Moldova. 2009, V.4, Nr 2, pp.40-43

  Regrurarea norambreinolidei catalizate de sulfocationit in xilen/ Autor: Dragalin, I., Autori alternativi: Dragalin A., Vlad P. Conține: Analele stiintifice ale USM. Stiinte chimico-biologice. 2001.-P.230-231

P.s.:  Începând cu anul acesta vom plasa informații lunare despre sorocenii omagiați ai anului, dacă aveți informații la temă vom fi bucuroși să ne contactați.

Gaja Viorica, șef sala Multimedia.

CRF/CIP Soroca – în mediul virtual. Realizări 2016

Statistică:

 1.  CiP – 1 136 utilizatori fizici
 •   10 963 împrumut/accesări
 •  19 601 vizite (95% comunicare pe rețelele de socializare)

     2.  Pagina web a bibliotecii  http://www.bp-soroca.md

 • 50 760 vizitatori unici,
 • 217 897 vizite
 • 4 160 863 de file consultate.

1

   Picul pentru vizitatori a constituit luna iunie – 7 981 vizitatori, picul vizitelor și consultărilor   ianuarie – 32 889 vizite și 658 751 documente consultate.

   Situl a fost accesat din diverse colțuri ale lumii:

5

3.   Blogul bibliotecii: 

 • 1,365 de vizitatori unici
 • 6 840 de accesăriinclusiv din RM – 5 770, România – 738, Rusia – 49, Portugalia – 42, Italia – 39, SUA – 31, Țările de jos – 31, Israel – 20, Germania – 17 și multe alte țări.

67

   4. Blogul clubului amatorilor de flori „Floarea Albastră”: floarealbastrasoroca.wordpress.com :  1

810 vizitatori unici

 4 254 vizite (picul accesărilor fiind  martie – 945 vizualizări de către 230 vizitatori). Blogul este vizualizat din:  Moldova – 2473;   Romania – 1423; Germania – 61; Italia – 51;  Rusia – 46; SUA – 39.

8

   5. Blog de materiale profesionale: bibinfdoc.wordpress.com:

 •  70 de vizite,
 • 21 vizitatori: Moldova  – 64; România – 6. 

9

   6. Pagina bibliotecii pe facebook.com:  

 • 7 451 de vizite

10

 

Instruiri livrate:

 1.  2,3,4,7,8 noiembrie 2016 – 14-18 noiembrie 2016 cursuri de inițiere în IT cu 13 bibliotecari din ultima rundă Novateca (40 ore teoretice, 35 ore individuale) 
 2. 19-23 septembrie 2016 – 26-30 septembrie 2016 – s-au organizat cursuri cu genericul „Click@ programe pentru bibliotecari comunali/sătești” (16 bibliotecari) constituite din 75 ore (40 teoretice și 35 lucru de sine stătător). În program: Elementele esențiale Publisher, crearea unei broșuri și pliante; Rețelele de socializare; cameroid.com.
 3. 18 ianuarie – 9-10 martie„Raportarea online” instruire cu 14 bibliotecari raionali incluși în etapa a III a programului Novateca (5 ore);
 4. 1 – 3 martie – „Servicii noi de bibliotecă” pentru 18 colaboratori ai bibliotecilor comunale/sătești (75 ore);
 5. 11 martie – „Evidența utilizatorilor în acces” pentru 18 colaboratori ai bibliotecilor comunale/sătești (5 ore);
 6. 16 martie – „Educația financiară” pentru 8 copii ai Centrului de plasament „Azimut”;
 7. 24 martie – Instruire organizată în parteneriat cu Ambasada Franței în Moldova „IFProf Moldova” cu profesorii francofoni ai Liceului Teoretic „C. Stere”;
 8. 8 aprilie – „Servicii electronice – servicii.gov.md” pentru 18 colaboratori ai bibliotecilor comunale/sătești;
 9. 1 noiembrie – „Istorii de succes” pentru 18 colaboratori ai bibliotecilor comunale/sătești;
 10. La solicitarea utilizatorilor – instruiri IT și Publisher pentru studenți – 31 (62 ore)
 11. 18 noiembrie – sesiune de instruire „Instrumente de securizare a calculatoarelor” organizată de voluntarii: Bibliotecii Publice Logănești, Hîncești, Dean Vallejo, Beth Daly Soroca  și Ayanna Dacosta s. Vasilcău.

O mare parte din instruiri au fost suplimentate cu tutoriale.

123

Proiecte de succes:

 1. În parteneriat cu clinica „Familia – New Med Life” specializată în domeniul tehnicilor de reproducere umană (director general Valentin Friptu, profesor universitar, doctor habilitat în medicină), s-a lansat un program lunar de educare a culturii sexuale cu adresare adolescenților „Sănătatea Ta e în mâinile tale”. Prima sesiune online de întrebări și răspunsuri la tema „Cauzele apariției infertilității” s-a realizat dscn63481între elevii liceului teoretic „C. Stere” Soroca (în cadrul orelor „Educației pentru sănătate”, profesor Vacarova Valeria) și domnul Cătălin Cauș obstetrician–ginecolog, asistent universitar. Dânsul le-a vorbit tinerilor despre cauzele apariției infertilității, manifestările clinice atât la băieți cât și la fete și urmările acesteia. Proiectul a fost suplimentat cu o platformă online cu același titlul https://sanatateataeinmainiletale.wordpress.com/blog/ pe care se va plasa informații la temă.
 2. În cadrul serviciului „Tableta și cartea ne fac viitorul” cu copiii din familii social vulnerabile de la Centrul de plasament „Azimut” (12 copii) au fost realizate 24 ședințe: „Provocările lui Dragoș”, activitate de promovare a practicilor parentale pozitive de disciplinare a copiilor (13 aprilie); „Educația financiară” (16 martie), dedicată temei financiare, vizionarea cu luări de atitudini a desenului animat „Casa pisicii” (9 martie); „Ce eDSCN1687[1]ste fericirea” vizionarea cu luări de atitudini a desenelor animate „Cum măgărușul căuta fericirea” și „Pur și simplu”; (17 februarie) discuții cu studii de caz despre „Siguranța pe Internet”, vizionarea cu luare de atitudine a filmulețului „În numele meu”; „Jocuri, jocuri și iar jocuri” – 19 activități de recreere (vinerea); „Frica, binele și răul” vizionare cu luări de atitudini a desenelor animate „Nu-mi e frică de nimica” și Smeșariki „Binele, răul și fetele” (20 ianuarie).
 3. „Cu Publisher putem face minuni” – 6 eleve ale Colegiului „Mihai Eminescu” Soroca în cadrul noului serviciu, după ore timp de 5 zile, au căpătat abilități în lucrul cu programul Publisher. Ele au creat câte o carte – „Dedicație celor dragi”, un poster și o invitație dedicat sărbătorii Halloween. La fine elevele se simțeau fericite de cunoștințele acaparate cât și de rezultatele obținute. Aflând despre oportunitatea programului dat, au început să vină și alți elevi pentru a-l aplica, iar drept învățători deja erau chiar însăși cele 6 fete. În prezent deja 18 elevi au căpătat abilități de lucru în Publisher și folosesc zilnic acest program pentru diverse publicații.
 4. „Referate preferate cu ajutorul tehnicilor de calcul efectuate” – în cadrul acestui serviciu au fost instruiți 65 de elevi ai Colegiilor „M. Eminescu” și „N. Botgros”. Temele studiate fiind: „Ce este referatul”, „Ce este eseul”, „Cum se caută un referat, se copiază, se aranjează pe foaie”, „Procesarea unui document în Word” etc. 

Proiecte în derulare:

 1. În cadrul programului de valorificare a memoriei comunitare s-au efectuat următoarele activități:
 • actualizarea bazei de date „Soroca/soroceni” pe pagina web a bibliotecii;
 • selectarea și înmagazinarea informației pentru a II-a ediție a publicației „Soroceni de dincolo de Soroca”: s-au identificat și s-au elaborat CV-uri la 13 nume noi;
 • elaborarea 1biobibliografiei sorocencii: „Daria Radu”;
 1. Elaborarea/editarea publicației „Impresii de vară”: Eseuri, poezii, desene făcute de copii în cadrul programului „Lecturile verii – 2015-2016” (36 exemplare).

Gaja Viorica, formator CRF Soroca