Personalități sorocene omagiate în luna martie

Druță Gheorghe

1filolog, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: Limba română

Gheorghe Druţă s-a născut la 5 martie 1935, într-o familie de ţărani din comuna Tătărăuca Veche, judeţul Soroca. În familie, a fost al şaselea copil, mezinul. Pe la începutul verii anului 1945, în curs de o săptămână, s-au stins din viaţă ambii părinţi, lăsând orfani cei şase copii. Copilăria lui Gheorghe Druţă a fost atinsă de focul războiului, iar adolescenţa marcată de foamete şi luptă pentru existenţă.

Studii:

 • 1949 – absolveşte şapte clase la şcoala din satul natal.
 • 1952 toamna –  este trimis de către „administraţia sovietică” locală la o şcoală de meserii din oraşul Şahtî, regiunea Rostov-pe-Don, Rusia. După şase luni de studii, este repartizat la muncă în orăşelul Hucovo, din aceeaşi regiune. Lucrând dulgher la un strung electric, a suferit un accident, rămânând fără patru degete de la mâna stângă. Aici începe pentru Gheorghe Druţă şcoala vieţii, care-i formează caracterul, îi consolidează simţul răspunderii, îi educă tăria de caracter şi deprinderea de a învinge greutăţile vieţii.
 • 1953 – revine în satul de baştină.
 • 1954 – susţinând examenele, devine student la Şcoala Pedagogică din or. Soroca, după a cărei absolvire este învăţător la clasele primare în satul Condriţa, raionul Străşeni.
 • 1959 vara –  se înscrie la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Filologie.

Experiența profesională:

 • 1961-1962 – este nevoit să-şi ia un concediu academic şi să lucreze în calitate de profesor de limba şi literatura română la şcoala din satul Valea Norocului, raionul Floreşti.
 • 1965 – este angajat la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, sectorul de lexicologie şi lexicografie, parcurgând mai multe trepte ale ierarhiei ştiinţifice:
 • 1965 – laborant,
 • 1970 – laborant superior,
 • 1974 – cercetător ştiinţific inferior,
 • 1988 – cercetător ştiinţific,
 • 1996 – … – cercetător ştiinţific superior.
 • 1997 toamna – susţine teza de doctor în filologie cu tema „Particularităţi semantice ale unor subsisteme de unităţi lexicale în limba română”, sub conducerea regretatului academician Silviu Berejan.

Publicații:

 • 45 de ani,  Gheorghe Druţă activează la sectorul de lexicologie şi lexicografie. În cadrul sectorului a contribuit la elaborarea unor importante lucrări lexicografice:
 • 1977, 1985 – Dicţionar explicativ al limbii moldoveneşti, vol. I-II (coautor şi coredactor);
 • 1986 – 1988 – Dicţionar rus-moldovenesc, vol. I-III (coautor şi coredactor);
 • 1988, 2002, 2004 – Dicţionar de antonime (autor);
 • 2005 –  monografia „Din frământul cuvintelor” – Chişinău, Editura Labirint: „Cuvântul, ca şi omul, are un anumit destin. Se naşte în şi din sufletul unei persoane, vieţuieşte o perioadă mai îndelungată sau mai puţin îndelungată, se înnobilează sau degradează şi moare sau îşi continuă existenţa în „depozitele arhivelor” neamului pe care l-a servit. Cuvântul este o rază de lumină ce vine de la Domnul la Om, să-i lumineze sufletul şi cugetul cu Adevărul despre cele văzute şi nevăzute, despre cele făptuite şi ne făptuite, dar intenţionând a le făptui…” Este un citat din prefaţa cărţii lui Gheorghe Druţă „Din frământul cuvintelor”.
 • A publicat peste 150 de articole şi studii ştiinţifice în ziare şi reviste de specialitate, tratând probleme de semantică lexicală, de cultivare a limbii române literare şi de stilistică, a participat cu comunicări la diverse conferinţe ştiinţifice, simpozioane şi congrese.
 • A susţinu rubrici de cultivare a limbii la radio, în culegeri de articole, în reviste şi ziare.

Distincții:

2007 – titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător în Limba Română

Sursă:

Trofăilă, Vasile. Raionul Soroca. Cronică documentară [sec. XV – încep. Sec. XXI]/Vasile Trofăilă. – Ch.: „VAST-M”, 2006, ÎS FE-P „Tipografia Centrală”. – 544 pag.

http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=2840&new_language=0

 

Cojocaru Nicolae

1profesor, inginer-agronom.

Născut la 12 martie 1895 în orașul Soroca.

Studii:

 • 1924 – licențiat în științe agricole Universitatea din Iași
 • 1930 – licențiat în drept Universitatea din Iași.

Experiența profesională:

 • 1924 – 1936 – numit în învățământul secundar a funcționat ca profesor
 • 1936 – 1939 – director al Liceului Tehnic Agricol Soroca, desfășurând o rodnică activitate școlară, culturală și națională.
 • Fost președinte al Camerei de Comerț și Industrie din Soroca și fost vice-președinte al Camerei de Agricultură din Soroca.
 • 1937 – numit comandant al Legiunii de Străjeri Soroca, demnitate în care se află și în prezent. A organizat unitățile străjești din întregul județ.

Decorat:

 „Răsplata muncii” cl. I, pentru construcții școlare.

Sursă:

Figuri contemporane din Basarabia. – Ch.: Editura „ARPID”, 1939

Coșciug Vasile

1profesor, doctor în istorie

S-a născut la 13 martie 1930 în comuna Stoicani, raionul Soroca.

 • După absolvirea Institutului Învățătoresc din Soroca (așa se numea pe atunci), un timp îndelungat a activat în sistemul învățământului public, exercitând funcțiile de: profesor de istorie, șef de studii, director de școală medie, inspector la Secția Raionala de Învățământ. Concomitent, studiază la secția fără frecvență și absolveşte Institutul Pedagogic din Tiraspol. Paralel cu activitatea pedagogică, Vasile Coșciug ia parte activă la viața publică, se încadrează în diferite organizații de tineret.
 • În anul 1962 este recomandat la învățătură în domeniul științelor sociale. Este îndreptat la Academia de profil din Moscova, pe care o termină în 1971, susținând cu succes teza de doctor în istorie. În perioada învățăturii la această instituție de prestigiu s-a dovedit a fi un student capabil și sârguincios.
 • La începutul anilor ’70 a fost numit în postul de șef al sectorului pentru presa scrisă, televiziune și radio de pe lângă guvernul republicii.
 • Relațiile sale cu Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie ,,N. Testemițanu”  încep în 1974, când i se încredințează postul de șef de catedră. În mod insistent a militat pentru faptul că tinerii în afară de însușirea profesiei îndrăgite să aibă un orizont larg de dezvoltare generală. Pe parcurs, Vasile Coșciug s-a încadrat plenar în viața publică a catedrei, institutului și a unor organizații din Chișinău si republică. Numele dumnealui îl întâlnim în rândurile activiștilor, lectorilor, unor organizații de tineret.
 • Pentru activitate îndelungată și rodnică, Vasile Coșciug a fost distins cu medalii și diplome guvernamentale.

Sursă:

Prodan Hariton. Satul meu natal – Stoicani: Din cele mai vechi timpuri/ Hariton Prodan. –  Ch.: FP „Pres-Expres”, 2004. – 328 p. : tab., fotogr.;

https://www.timpul.md/articol/conferentiarul-vasile-cosciug-octogenarul-7289.html [Accesat 14 Martie 2010]

Boris Lichii

1doctor în drept

 Născut la 15 martie 1960 s. Schineni, r. Soroca

Studii:

 • 1966 – 1974 – Şcoala primară, s. Schineni, r. Soroca
 • 1974 – 1976 – Şcoala medie, s. Bulboci, r. Soroca
 • 1980 – 1991 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
 • 1991 – 1996 – Universitatea „Alexandru Iona Cuza” din Iaşi (doctorat)

Experința profesională:

 • 2010, 21 mai – ales în calitate de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor  –
 • 2003, septembrie – lector superior, Catedra „Ştiinţe Penale”, Facultatea de Drept Universitatea de Studii Europene din Moldova
 • 2001, 25 octombrie – deținător al licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat.
 • 1992, 21 mai – admiterea în avocatură
 • Lichii Boris este delegat de Baroul Avocaţilor Bălţi şi decan al acestui Barou, a deţinut neîntrerupt calitatea de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor.
 • Peste 50 de publicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

Diplome și premii:

Titlu „Veteran al avocaturiiˮ.

Sursă:

https://www.usem.md/uploads/files/Facultatea_de_Drept/CV/CV_Boris_LICHII.pdf

http://uam.md/?pag=news&id=821&rid=510&l=ro

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s